Trøndersk

Skrevet av Emilie Langnes, Victoria Gyldmar Steen og Ane Margete Tømmerås

Trøndersk er betegnelsen på en dialekt som blir snakket i Trøndelag og Nordmøre (Venås, 2009a). Dialekten varierer innenfor dette området, men har klare felles språklige trekk, og er en lett gjenkjennelig dialekt.
Trøndersk_dialektområde.PNG
Mørkeblå: Trøndersk dialektområde
Et av disse klare trekkene er apokope. Ifølge Store norske leksikon sin artikkel om apokope, er det når en vokal eller stavelse på slutten av ord blir fjernet, så istedenfor å si «å like», sier man på trøndersk «å lik» (Kunnskapsforlagets papirleksikon, 2009). Trøndelag og Nordland er de eneste geografiske områdene i Norge hvor apokope er den del av talemåten, og dette gjør at trøndersk blir lett å kjenne igjen.

Jamning er et annet særtrekk i den trønderske dialekten. Jamning innebærer at vokalene i ord med to korte stavelser blir mer like hverandre, og ordet blir dermed lettere på uttale. Et eksempel på dette er verbet «vera», som mange steder i Trøndelag har blitt «vårrå»(Venås, 2009b). Jamning finnes også på Østlandet, og er derfor ikke unikt for trøndersk som dialekt, men kan likevel sees på som en kjennetegn for den trønderske dialekten.

Et annet særtrekk ved den trønderske dialekten, er hvordan konsonanter får en mer vokal lyd over seg, og særtrekket i Trøndelag er at bokstaven "n" får en "j"-lyd. «Mann» på trøndersk uttales dermed «mannj». Når lyder endres slik kalles det palatalisering. Dette skjer ikke med alle ord, som oftest kun med kortere ord (Venås, 2009c).

Personlig pronomen i den trønderske dialekten er i hovedsak «æ», men også variere fra «æg» til «e». Innenfor den trønderske dialekten er det ulike måter å snakke på. Det kan vi se mye til om vi går gjennom de ulike pronomener. Som en erstatter til ordet «vi» fra bokmål, bruker man på trøndersk «åss», «mi» og «me». Dette er svært gjenkjennelige ord i dialekten (Wikipedia, 2012).
Det er viktig å huske at dialekten trøndersk blir snakket forskjellig i de forskjellige områdene av de to trøndelagsfylkene, Nordmøre og sørlige deler av Nordland. Dette vil dermed medføre forskjeller innad i den store betegnelsen trøndersk.

Skrevet 30.01.2012

Kilder:

Kunnskapsforlagets papirleksikon. (2009). apokope – Store norske leksikon. Hentet januar 24, 2012, fra http://snl.no/apokope
Venås, K. (2009a, mai 12). norsk – dialekter – Store norske leksikon. Hentet januar 24, 2012, a fra http://snl.no/norsk/dialekter
Venås, K. (2009b). jamning – språkvitenskap – Store norske leksikon. Hentet januar 24, 2012, b fra http://snl.no/jamning/spr%C3%A5kvitenskap
Venås, K. (2009c). Gudbrandsdalen – språk – Store norske leksikon. Hentet januar 24, 2012, c fra http://snl.no/Gudbrandsdalen/spr%C3%A5k
Wikipedia. (2012, januar 11). Trøndersk - Wikipedia. Hentet januar 24, 2012, fra http://no.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B8ndersk