Skrevet av: Johanne Kværner Hestetun, Marikken Ulrichsen Heidemann og Eirik Klakegg Svinnset
Mange land fører en bestemt språkpolitikk, her er Sverige intet unntak.. Man kan definere språkpolitikk som mål, tiltak og regler for et bestemt språk som skal utføres i et bestemt land. Hva slags språkpolitikk har de i Sverige?

I 2005 ble “Bästa språket- en samlad svensk språkpolitikk” lagt frem for den svenske Riksdagen. Tre år senere ble den svenske språkpolitikken vedtatt. Den nasjonale språkpolitikken skulle inneholde fire hovedmål. Sveriges språkpolitikk sitt hovedfokus varsvensk.jpg å verne det svenske skriftspråket mot domenetap til engelsk. Et av de første hovedmålene var derfor at svensk og kun svensk skulle være hovedspråket i Sverige. For at det svenske språk skulle være så velfungerende som mulig, var det viktig at det var et fullstendig og samfunnsbærende språk. Dette var også et av de viktigste tiltakene for å hindre domenetap av språket. Det svenske språket er derfor kjent for å være det nordiske språket som har det mest tilnærmede like skriftspråket som talespråket, og det var derfor et språk som fungerte godt i alle samfunnsområder. Det tredje hovedmålet fokuserer på at svensk skal brukes i alle offentlige sammenhenger og at det svenske språk både skal være korrekt og velfungerende.

Det fjerde og siste hovedmålet for den svenske språkpolitikken er at alle skal ha rett til sitt eget språk. Alle samfunnsborgere skal ha muligheten til å lære seg det svenske språket, og alle som har et annet morsmål enn svensk skal ha rett til å beholde sitt morsmål og bruke dette.
Alle disse fire hovedmålene utgjør den svenske språkpolitikken og deres hovedfunksjon er å verne det svenske språket spesielt mot domenetap til engelsk.

Skrevet 24.01.2012

Kilder: