Skrevet av Venus Kardar, Steinar Bækkedal og Simen Norrheim Larsen

I Norge er det mange dialekter med flere tydelige forskjeller. Vi har valgt å se på hvordan bruken av retroflekse konsonanter og bløte konsonanter er utbredt. Geografisk er bruken av retroflekse konsonanter vanlig i talemålet i store deler av Norge, med unntak av områder langs sørlandskysten og noe vestover. Bløte konsonanter er derimot svært vanlig nettopp i disse områdene. Vi lurer derfor på hvordan bruken av bløte konsonanter og retroflekse konsonanter kan ha sammenheng med den geografiske plasseringen.

Retroflektering er når to konsonanter smelter til en (rt, rd, rn, rs). I østnorsk trekkes de to konsonantene sammen til en lyd. Dersom vi ser på bildet vil vi kunne se at store deler av Norge bruker retroflekse konsonanter. Dette gjør man ikke på Vestlandet. En person fra Bergen ville uttalt ord som svart, stjerne og vers med en tydelig skarre-r. Som sagt er talemålet og dialektene i Norge forskjellige. Når det gjelder bløte konsonanter, ser vi tydelig at områdene i nærheten av Danmark, altså store deler av sørlandet og sør-vestlandet, bruker bløte konsonanter. Bløte konsonanter er når konsonantene p, t og k uttales som b, d og g. For eksempel vil en person fra Kristiansand uttale “kake” som “kage”, “taket” som “taget”, eller “løpe” som “løbe”. Det er områdene fra Arendal og langs kysten mot Stavanger som er spesielt preget av bløte konsonanter. Lenger nord og øst i landet eksisterer ikke bløte konsonanter.

I områdene hvor folk bruker bløte konsonanter, er det liten eller ingen bruk av retroflekse konsonanter. Dette kan ha noe med områdenes påvirkning fra de nærliggende landene. Danmark bruker bløte konsonanter og det er sannsynlig å anta at talemålet i de vestlige delene av Norge er påvirket av danskene, ettersom området grenser til Danmark. De retroflekse ser derimot ut til å stamme fra svensk. Dette kan være logisk ettersom det er langs kysten mot sør at de bløte konsonantene er en del av språket, mens det i så godt som resten av landet brukes retroflekse konsonanter. Skarre-r og retroflektering finnes heller ikke i de samme områdene. Dette kan kanskje tyde på at retroflektering begrenser utbredelsen av skarre-r.

Skrevet 25.01.2012

Kilder:
  • Jansson, B. K., Kristoffersen, K. E., Krogh, J., & Michaelsen, P. A. (2009). Tema Vg3. Norsk språk og litteratur. Oslo: Det Norske Samlaget.