Skrevet av Birgitte Reitan, Maria Selås, Silje Lundgard og Elisabeth Bredesen
Nordnorsk_dialektområde.jpg
Forskningen på norske dialekter startet rundt andre halvdel av 1800-tallet, men det var ikke før sent på 1980-tallet at det nordnorske talemålene ble et mål for systematisk forskning (Sollid, 2009). I dag er dette et avgrenset område, ofte omtalt som det nordnorske dialektområdet, som strekker seg fra Kirkenes og omtrent ned til Mosjøen, grensene varierer litt i følge de ulike kildene.

Det finnes fire forskjellige områder innenfor nordnorsk en kan skille i mellom. Det er Helgelandsmål, Salten, Lofoten og Sør-Vesterålensmål. Områdene skiller seg på flere områder. I Nord-Vesterålen er det e/a-mål og e-mål i Nord-Troms, på Loppa og i indre Finnmark. Det som skiller nordnorsk dialekt fra resten av landet er at den spesielle setningsmelodien (Vigerstad, Juul, & Solberg, 2009).

Det at det nordnorske dialektområdet har innflyttere fra sør har også påvirket språket, samtidig som kvensk og samisk også har hatt sin innflytelse på den nordnorske dialekten gjennom tidene (Venås, 2009)(«Hva er kvensk? - Institutt for lingvistiske og nordiske studier», 2011).

I store deler av det nordnorske dialekt området har de tynn l, i tillegg har de palatalisering som er at de legger på en j eller i etter ord med nn eller ll for eksempel mannj eller den kjente setningen hann hoinn i bannj, hvor ordet bannj er i palataliseringsform (Jansson, Kristoffersen, Krogh, & Michelsen, 2009).

Personlig pronomen i det nordnorske dialektområdet blir som oftest uttalt som eg eller æ, i motsetning til på Østlandet hvor personlig pronomen blir uttalt jeg (Jansson mfl., 2009). En annen ting verdt å nevne er at i dette dialektområdet har de åpen uttale, det vil si at de sier ting som fesk i stedet for fisk som det sies på Østlandet (Venås, 2010). Det forekommer også en del apokope i det nordnorske dialektområdet. Apokope er når stavelser og/eller vokaler faller bort på slutt.

Skrevet 26.01.2012

Kilder:
  • Hva er kvensk? - Institutt for lingvistiske og nordiske studier. (2011, november 10). Hentet januar 24, 2012, fra http://www.hf.uio.no/iln/forskning/prosjekter/lichen/kvensk/
  • Jansson, B., Kristoffersen, K., Krogh, J., & Michelsen, P. A. (2009). Tema VG3 (2. utg.). Samlaget.
  • Olsen. (2011, januar 8). Nordlys: Ersfjordbotn | Flickr - Photo Sharing! Hentet januar 24, 2012, fra file:///D:/brel1005/Downloads/Nordlys%20%20Ersfjordbotn%20%20%20Flickr%20-%20Photo%20Sharing!.htm#/photos/undefined/undefined/
  • Venås, K. (2009, mai 12). norsk – dialekter – Store norske leksikon. Hentet januar 24, 2012, fra http://snl.no/norsk/dialekter
  • Venås, K. (2010, januar 24). Nordland – språk – Store norske leksikon. Hentet januar 24, 2012, fra http://snl.no/Nordland/spr%C3%A5k
  • Vigerstad, S., Juul, T., & Solberg, T. (2009). Apokope. Hentet januar 24, 2012, fra http://kurs.uia.no/iktl/studentprosjekter/inf107/2009/inf10703/apokope.htm
  • Sollid, H. (2009). Utforskning av nordnorske etnolekter i et faghistorisk lys