Skrevet av Andreas Kvistad, Sukhjit Kaur, Marius Gustavsen Paulsen og Nikors Sivarajah
Kebabnorsk.jpg
Begrepet kebabnorsk oppstod som en betegnelse på språklig nyskaping og kreativitet, og kalles på fagspråket for et multietnisk ungdomsspråk (Stig Nøra, 2010). I dette ungdomsspråket er det trukket inn ord og uttrykk fra andre språk, som for eksempel somalisk og berbisk. Hensikten med kebabnorsk er å kunne kommunisere på en måte som ikke er forståelig for alle. Derfor inneholder språket ord fra mange kulturer som for eksempel hsjoma som betyr skam deg. Denne blandingen av forskjellige ord gir et språk som er ukjent for andre, men kjent mellom personer med utenlandsk bakgrunn (Andreas E. Østby, 2005; 111).

Setningsstrukturen er vanlig norsk setningsoppbygging, men enkelte ord og utrykk er erstattet med kebabnorske ord. Ungdommer med ulik minoritetsbakgrunn som bruker dette språket må forholde seg til den grunnleggende norske setningsoppbyggingen for å forstå hverandre. Et eksempel kan være «Sjekk ut den pene jenta der!». På kebabnorsk ville det blitt uttrykt slik: «Sjoof den schmø kæba der!» Setningenes oppbygning er den relativ lik, men enkelte ord er erstattet med utenlandske ord (Andreas E. Østby, 2005; 89 - 93).

Språket blir uttrykt ved bruk av billedlige slangord. Det blir blant annet brukt eksisterende ord på en ny og metaforisk måte for å lage slangord. Virkemidler som metafor, sammenligninger og overdrivelse er hyppig brukt i språket. Poenget er å skape et morsomt og kreativt språk.

Kebabnorsk kan også kalles norsk slang. Slangen gir det norske språket et stiltrekk. Det gjør ikke bare språket mer eksotisk, men språket blir også uformelt. Det skaper en identitet for brukeren, og han gjør språket til sitt eget. Kebabnorsk er et muntlig språk, og er en talemålsvariant av det norske språket. Kebabnorsk blir mest brukt av innvandrerungdom i østre deler av Oslo (Andreas E. Østby, 2005; 111).

Eksempler på kebabnorsk: (Ingrid Kristine Hasund, 2006)
Ord fra kebabnorsk
Opprinnelse
Forklaring
Baosj
Arabisk/ berbisk
Politi
Tasje/ tæsje
Berbisk
Stjele; ødelegge bli tatt av politiet
Kæbe
Arabisk/ berbisk
Jente
Pagal larka
Punjabi
Dum gutt

Skrevet 25.01.2012

Kilder: