Av Anders Hansen Breituft, Eir Garvoll Aulie & Shawn Arvind Thurasingham

Island er et ettspråklig land, langt mindre flerkulturelt enn hva tilfellet er i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Dermed har ikke islendingen de samme språkpolitiske utfordringene som de andre landene har (Jansson, Hognestad, Kristoffersen, Krogh, & Michelsen, 2009, s 232). Island er veldig opptatt av språket sitt, og verner om det etter beste evne. Det innebærer både aktiv bevaring og styrking av språket.
Språkpurismen i Island står veldig sterkt. De forsøker å holde språket sitt upåvirket av utenlandske elementer. Denne politikken går i praksis ut på å lage nye ord med grunnlag i det islandske, istedenfor å ta inn låneord fra andre land. Ved å skape nye ord med utgangspunkt i språkets regler for
bøyning, uttale og ordlaging, vil ikke språket bare bevaUntitled.jpgres, det vil også styrkes.

Det islandske folket ønsker å styrke språket sitt via medier, noe de mener skaper tillit til språket, både som morsmål og som hovedspråk. I og med at innbyggertallet er svært lavt i forhold til de fleste andre, vil det være svært viktig for det islandske folket å bruke sitt eget språk i alle slags medier. Den islandske regjeringen har også satt i gang et prosjekt der fokuset ligger i utvikling av språket i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) sammenheng. Målet med dette språkteknologiprogrammet er å realisere bruken av det islandske språket i IKT-sammenheng (Jansson mfl, 2009, s 232). Med dette kan en vise til en positiv eksponentiell vekst for det islandske språket som vi kjenner det i dag.

Det islandske språket er ennå i utviklingsfasen, hvor tankene om å styrke og beskytte sitt eget språk har vært veldig vesentlig. Siden det islandske språket har forandret seg såpass lite fra norrøn tid, kan islendingene med letthet lese gamle, nasjonale skrifter (”Språk”, 2012). Folket mener derfor at det er viktig å sikre båndet til det tidligere skriftspråket. Disse tankene, ideene og ønske om et isolert språk, har ført til en streng språkpolitikk i Island.

Skrevet 25.01.2012

Kilder

  • Jansson, B. K., Kristoffersen, K. E., Krogh, J., & Michaelsen, P. A. (2009). Tema vg3:
Språk- og språkpoltikk i Norden (2. utg.). Oslo: Samlaget.